Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης

 

Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης είναι μια ελληνική μη-κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, ( από τρεις έλληνες ευρωβουλευτές τους Αλ. Αλαβάνο, Παρ. Αυγερινό και Παν. Λαμπρία) 

Η ιδέα για τη δημιουργία του γεννήθηκε όταν τα σύννεφα του πολέμου μαζεύονταν στην περιοχή μας. Όταν ο εμφύλιος στη Βοσνία ξεσπούσε στο Σεράγεβο.

Σκοπός ήταν να μετουσιώσουμε τις ανησυχίες τις ευαισθησίες, τη διάθεση για προσφορά των συμπολιτών μας σε συγκεκριμένη δράση. Να βοηθήσουμε τα αθώα θύματα των πολεμικών αναμετρήσεων και ιδιαίτερα τα παιδιά.

Χιλιάδες συμπολίτες μας στήριξαν τις προσπάθειές μας, μας εμπιστεύτηκαν, μας αγκάλιασαν. Οι σκοποί του Καραβανιού διευρύνθηκαν, για να περιλάβουν την παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και από φυσικές ή άλλες καταστροφές. Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης ξεκίνησε το οδοιπορικό του φορτωμένο με την εμπιστοσύνη και τις ευχές χιλιάδων συμπολιτών μας και κατάφερε κάνοντας ένα μεγάλο οδοιπορικό, να φτάσει σχεδόν στη άκρη του κόσμου δίνοντας ελπίδα και χαμόγελα σε περισσότερα από 25 χιλιάδες ορφανά παιδιά του πολέμου της Βοσνίας, της Σερβίας, της Παλαιστίνης, στα ορφανά του εμφυλίου στο Λίβανο, στα παιδιά του τσουνάμι στη Σρι Λάνκα, των σεισμών στην Αϊτή, στα ορφανά του AIDS στην Ουγκάντα, στα ξεριζωμένα παιδιά της Σομαλίας, κ.α.

 

Πρόγραμμα Αϊτή

 

Όταν το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης ξεκίνησε πριν από είκοσι τρία χρόνια, δεν είχαμε φανταστεί ότι θα χρειαστεί να ζητήσουμε βοήθεια για τις φτωχές οικογένειες της πατρίδας μας. Όμως σήμερα που η οικονομική κρίση στη χώρα μας παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής καταστροφής, δημιουργήσαμε δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης και στην Ελλάδα. Έτσι τα τελευταία τέσσερα  χρόνια με το πρόγραμμα μας οικονομικής «υιοθεσίας» βοηθάμε αποκλειστικά ορφανά παιδιά στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης πρωτοπορώντας έχει μεταφέρει από το 2002 και στην Ελλάδα το διαδεδομένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες θεσμό των φιλανθρωπικών καταστημάτων «CHARITY SHOP» με το μαγαζί του το ¨δεύτερο χέρι».

Με τον θεσμό αυτό το Καραβάνι έχει πετύχει την ενεργοποίηση ακόμα περισσότερο της εθελοντικής συμμετοχής και της προσφοράς των πολιτών ώστε να είναι σε θέση να διευρύνει τα υπάρχοντα προγράμματα του και να προωθεί και υλοποιεί παράλληλα με τα προγράμματα οικονομικής υιοθεσίας και νέες δράσεις.

Στο Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης μετά από δύο και πλέον  δεκαετίες δραστηριότητας στο εξωτερικό και την Ελλάδα πιστεύουμε ότι μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους που βοηθάμε έχει ,εκτός από την οικονομική βοήθεια, η ηθική και ψυχολογική στήριξη αυτών. Η διαπίστωση αυτή γίνεται πιο σημαντική για μας, για να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και διακριτικότητα. 

Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς να αισθάνονται ότι κάποιος τους σκέφτεται κάποιος τους βοηθάει κάποιος τους νοιάζεται και ρωτάει για αυτούς. 


Η οικονομική «υιοθεσία» ενός παιδιού ή η οποιαδήποτε συμβολή στο λογαριασμό μας, ή η στήριξη του μαγαζιού μας, και βεβαίως η διάδοση του προγράμματος σε φίλους και γνωστούς, θα είναι μεγάλη προσφορά, γιατί

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ Ν’ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΟΜΩΣ Ν΄ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥ ΕΝΑ ΟΡΦΑΝΟ ΠΑΙΔΙ    

 


 

 Greek Caravan of Solidarity

The Greek Caravan of Solidarity is a Greek non-governmental, nonprofit humanitarian organization founded in 1992 by three Greek MEPs, Al. Alavanos, ParaskevasAvgerinos and PanagiotisLambrias.

The idea for its creation was born when the clouds of war were gathering in our region; when the civil war in Bosnia broke out in Sarajevo.

The aim was to transmute concerns, sensibilities and the willingness to contribute of our fellow citizens to specific action that would help innocent victims of warfare, especially children.

 

 

Thousands of our fellow citizens supported our efforts, trusted us and embraced our cause. The aims of the GreekCaravan of Solidarity have been broadened to also include helping our fellow humans who are suffering from natural or other disasters.

The GreekCaravan of Solidarity started its journey with the support and blessings of thousands of our fellow citizens and managed to reach to almost the edge of the world bringing hope and joy to more than 25,000 orphaned children in Bosnia, Palestine and Lebanon as well as to children struck by tsunami in Sri Lanka, earthquakes in Haiti, AIDS orphans in Uganda, uprooted children in Somalia and more.

 

When the GreekCaravan of Solidarity was founded twenty-three years ago, we had not imagined that we would ever have to ask for support for the poor families of our own homeland. But now that the economic crisis in our country has taken on the dimensions of a humanitarian disaster, we have created social solidarity ties in Greece as well. So, in the last four years, with our "adoption" program, we are helping orphaned children in Greece.

Moreover, in 2002, with its second hand shop the GreekCaravan of Solidarityintroduced for the first time in Greece "CHARITY SHOP", a successful charity institution widely spread in many European countries.

 

With this institution, Caravan has succeeded in further activating the voluntary participation of citizens in order toexpand its existing programs promoting and implementingthem alongside itsfinancial adoption programs and its other new actions.

 In the GreekCaravan of Solidarity, after more than two decades of activity abroad as well asin Greece, we believe that,in addition to financial aid, the moral and psychological support that we offer is of great importance to the people we help. This belief is what motivates us to reach out to people with honesty and discretion.

 

It is very important for those people who have lost their own to feel that someone is thinking of them, someone does care for them and is there to help them.

 

The financial "adoption" of a child or any contribution to our account, or even the support of our charity shop, and of course the spread of the program to friends and acquaintances, will be a great contribution because

 

YOU CAN NOT CHANGE THE PAST,BUT YOU CAN CHANGE THE FUTURE.

YOU TOO CAN HELP AN ORPHANED CHILD